นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มช. คว้ารางวัล Best Presentation Award ที่ Germany

22 สิงหาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาสินี ดำรงค์ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสคว้ารางวัล Best Presentation Award จากโครงการ International Student Forum 2022 (ISF) Paderborn, Germany จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/econcmuofficial/photos/a.318016161691976/2201200666706840
แกลลอรี่