ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Hadoop Bootcamp และ Tensorflow Object Detection

11 สิงหาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.
- หลักสูตร Hadoop Bootcamp

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.-
- หลักสูตร Tensorflow Object Detection

สถานที่
ห้อง CSB309 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร
- อาจารย์ กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข (นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส)
- รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง (รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมอบรม ให้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook RAM ไม่น้อยกว่า 8 GB พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม VirtualBox และ VirtualBox Extension ให้เรียบร้อย

ลิงค์การลงทะเบียน
https://cmu.to/Op6NN
แกลลอรี่