มช. ติดอันดับ 3 ของประเทศไทยจากผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking Universities 2021

4 สิงหาคม 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย

การจัดอันดับ Webometrics Ranking Universities โดย Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้รายงานผลการจัดอันดับปี 2021 รอบเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาของไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 194 สถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ของประเทศไทย อันดับ 10 ของอาเซียน และอันดับ 765 ของโลก

โดยมี ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1) Visibility (50%) 2) Transparency or Openness and (10%) และ 3) Excellence or Scholarship (40%) จากคะแนนเต็ม (Overall 100%)

https://www.webometrics.info/en/world

แกลลอรี่