กิจกรรม ALIVE UP SANPAKOI ส่อง / สร้าง / สันป่าข่อย

16 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการ Mini Talk เล่าเรื่องย่านสันป่าข่อย “มุมมองพื้นที่การค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” ร่วมกับคุณสมยศ นิมมานเหมินทร์ ในการจัดกิจกรรม ALIVE UP SANPAKOI ส่อง / สร้าง / สันป่าข่อย เดิน มาแอ่ว ชิม ชม ทำขนม ถ่ายภาพ กับหลากหลายกิจกรรม Alive Up ปลุกความสวยงามของ “อาคารอนุสาร” โดยหลวงอนุสารสุนทร ที่สร้างขึ้น ตั้งปี พ.ศ. 2477 จัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่