รับประกาศเกียรติคุณและมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

17 ตุลาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 และเข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก พันตำรวจเอกมนัสชัย อินทร์เถื่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ในการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานและกิจการของตำรวจ และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ให้ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่