พิธีมอบทุนการศึกษาชมรมนักศึกษาเก่ารหัส 171 และทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์

20 กันยายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า และชมรมนักศึกษาเก่ารหัส 171 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวต้อนรับ , คุณสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ชมรมนักศึกษาเก่ารหัส 171 และตัวแทนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์แต่ละรุ่น ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้อง 7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ 
แกลลอรี่