ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 2

20 มกราคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

     โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.00-16.30 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

“Rydberg atom-based electric field sensing”
Speaker - Dr. Nithiwadee Thaicharoen, Quantum Research Unit

“National Challenge: Building a Functional
Superconducting Quantum Computer”
Speaker - Assist. Prof. Dr. Waranont Anukool, Quantum Research Unit

More info.
suwannajak.j@gmail.com
Tel. 0856148566

#QuantumSCICMU
แกลลอรี่