ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว CMU Green Office Sharing ครั้งที่ 1

7 กรกฎาคม 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุด ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว CMU Green Office Sharing ครั้งที่ 1 ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์สู่รางวัล การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

- 09.00 -12 .00 น. ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1 -6 ผ่านระบบ Zoom Meeting

- 13.00 -15.30 น. เยี่ยมชมสถานที่การดำเนินงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 625-6 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2688

แกลลอรี่