กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาอเมริกันในโครงการ USAC Fall Semester 2023

15 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาอเมริกันในโครงการ USAC Fall Semester 2023 โดยมีอาจารย์ฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ USAC ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566


ภาพประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่