คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

29 ตุลาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และรับมอบแสดงกระเช้าแสดงความยินดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ฯในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่