กิจกรรม “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ประจำ ปี 2565

21 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำน้อง ๆ นักศึกษาสัตวแพทย์ เดินขึ้นดอยเพื่อกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ในกิจกรรม “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ประจำ ปี 2565 กิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพี่ ๆ ศิษย์เก่า ร่วมเดินขึ้นดอยไปกับน้อง ๆ ตลอดระยะทาง 14 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
แกลลอรี่