ศูนย์ WIL จัดกิจกรรมแนะนำตำแหน่งงานสำหรับสหกิจศึกษา

1 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงาน Work Integrated Learning Center (WIL) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานประกอบการที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ตำแหน่งงาน รวมถึงคำแนะนำในการเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีบริษัทชั้นนำมาร่วมแนะนำตำแหน่งงาน ได้แก่ บริษัทช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด บริษัทเฌอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทคลาวด์ คอมเมิร์ซ จำกัด บริษัทมิลติวัน เอ็ก จำกัด บริษัทแอลเอฟฟินเทค จำกัด บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน เมเนจเม้นท์ จำกัด รวมไปถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เลือกบริษัทที่หลากหลาย และร่วมสหกิจศึกษากับบริษัทที่ตรงกับความสนใจ ณ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2566


แกลลอรี่