ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

16 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี  สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
แกลลอรี่