พิธีเปิดห้องเชียร์ศึกษาอารีดัง ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพิธีห้องเชียร์ "?ศึกษาอารีดัง"? เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกร้องเพลงศึกษาฯ อารีดัง ที่จะใช้ในกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 “55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่