พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2564

4 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 ให้กับผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในเกียรติ คุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคุณทองสุข วงศ์วรรณไพศาล อุปนายกสมาคมฯ ตัวแทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคุณสิทธิศักดิ์ สุจันทร์จี๋ ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และตัวแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแด่ผู้เกษียณอายุราชการวันที่ 29 กันายน 2564 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

แกลลอรี่