ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน )

24 ธันวาคม 2563

สำนักบริการวิชาการ


          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน )  เมื่อวันอังคารที่  22  ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุมบัวเรศ  คำทอง  ชั้น  5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  2  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ  การศึกษา  วิจัย  อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้  เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร การจัดสหกิจศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการ

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.เกษมสันต์ วีระกุล กรรมการบริษัท สายการบินนแอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ   และรองศาสตราจารย์เหรียญ  หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

ภาพและข่าว โดย เครือข่าย PRCMU
เรียบเรียง โดย สำนักบริการวิชาการ
แกลลอรี่