คณะทีมวิจัย "Leisure Lanna" CAMT จัดกิจกรรมทดสอบ Application ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาในรูปแบบเกม

21 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะทีมวิจัย "Leisure Lanna" วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท GOGO bike ผู้ให้บริการ Sharing E-bike ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทดสอบ Application บน Smart Phone ตามแผนงานวิจัย “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าแก่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนล้านนา” โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาในรูปแบบเกม ภายใต้ตัวแบบธุรกิจ "Play Travel Earn" ผ่านการเล่นเกม ท่องเที่ยว และแลกรางวัล สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการทดสอบระบบในครั้งนี้คณะทีมวิจัยได้ทดสอบบริเวณอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นคนจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน มาร่วมเล่มเกมเพื่อทดสอบระบบ โดยผู้ทดสอบส่วนหนึ่งจะใช้ GOGO bike เพื่อการเดินทาง ทั้งนี้หากการพัฒนาระบบเกมเสร็จสมบูรณ์ ทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และบริษัท GOGO bike จะร่วมกันเป็น Strategic Partner เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงล้านนาในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ อนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์

แกลลอรี่