รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170197

11 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170197 จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-humanities.human.cmu.ac.th/web.php?application=JobSystem&module=Recruit&com=job_detail.php&recruit_id=88 

แกลลอรี่