พิธีมอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่มอบทุนสนับสนุน เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาให้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

           ในคราวเดียวกันได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือสร้างโอกาสความร่วมมือโครงการด้านการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (Carbon capture utilization and storage : CCUS) และงานวิจัยด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

แกลลอรี่