ยกระดับการบริการด้านสุขภาพ เปิดตัวห้องฉุกเฉินระบบดิจิตอล

13 กรกฎาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

เปิดให้บริการ
ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


ย้ายกลับไปให้บริการ
ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่