วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “อำลารุ่นพี่ (BYE NIOR ) ประจำปีการศึกษา 2565”

28 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “อำลารุ่นพี่ (BYE NIOR ) ประจำปีการศึกษา 2565”

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “อำลารุ่นพี่ (BYE NIOR ) ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และผู้บริหารของวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รำลึกถึงช่วงเวลาที่ได้ร่ำเรียนในรั้ววิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.และร่วมแลกเปลี่ยนความทรงจำกับเพื่อนนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ The Empress Chiang Mai Hotel ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 75 คน
แกลลอรี่