CAMT MOU ร่วมกับบริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด

14 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีกับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงงานออกแบบ ตกแต่งภายในอย่างมืออาชีพ ธุรกิจโรงแรม ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวกับ IT Application โดยมี คุณธีรวุฒิ จรรญาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ณ โรงแรม เดอะเชียงใหม่ ริเวอร์ไซต์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่