ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

19 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ ปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
.
สังกัด โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/reg1.php
แกลลอรี่