คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก King Pets Hospital ประเทศเวียดนาม

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Nguen Thi Thanh Van และ Mrs. Ngueyn Hoai An พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก King Pets Hospital ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างหน่วยงานร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ที่่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=70

แกลลอรี่