คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมด้วยวุฒิ PhD. 1 ตำแหน่ง

13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
ด้วยวุฒิ PhD.
- คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาเภสัชวิทยา หรือเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
https://cmu.to/DXpb9


โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-944-319
#เภสัชมช #รับสมัครอาจารย์

แกลลอรี่