วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางอัน (Chang’an University) ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

27 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือน มหาวิทยาลัยฉางอัน (Chang’an University) ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชน
ในการเดินทางเยือนดังกล่าว ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยฉางอัน ประกอบด้วย Mr. Gao Wei, รองผู้อำนวยการสำนักงานระหว่างประเทศ, Ms. Xia Dong, หัวหน้าแผนกการแลกเปลี่ยน สำนักงานระหว่างประเทศ, Ms. Zhang Jingwen, หัวหน้าโครงการสำนักงานระหว่างประเทศ และ Mr. Li Zhuyang, เจ้าหน้าที่สำนักงานระหว่างประเทศ โดยได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ยังได้หารือในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. การลงนามทางวิชาการข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกัน
3. การทำงานวิจัยร่วมกัน
แกลลอรี่