พิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ นาวาอากาศโท เลี้ยง ศีลธรรม

16 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ นาวาอากาศโท เลี้ยง ศีลธรรม บิดารองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ ณ ศาลา 11 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่