พิธีมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563

18 กันยายน 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563 “ความผูกพัน ไม่มีวันเกษียณ” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2563