เชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 24 ชั่วโมงของสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2565 ลุ้นรับของรางวัล

30 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 24 ชั่วโมงของสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2565 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2566 และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
       สามารถร่วมตอบแบบสอบถามฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 เมษายน 2566 ได้ที่ https://cmu.to/24hrsSurvey

พร้อมลุ้นรับของรางวัล จำนวน 35 รางวัล โดยจะประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ผ่านทาง e-mail ที่ท่านได้ระบุไว้

แกลลอรี่