นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium”

22 สิงหาคม 2565

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

นายภาคภูมิ รุจิพรรณ และ นายรัตนธร เพ็ชรถม นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ "ช้างฝุ่น" (ประเภทโครงการ ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล) ในกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


#BMEi #BMEiCMU #CMU #ACAQLESymposium

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/BMEICMU/photos/pcb.5299119110196062/5299076293533677/
แกลลอรี่