นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

13 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวซากุระโกะ มาซุดะ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านประกาศ
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
แกลลอรี่