ช้างยิ้ม จัดกิจกรรม Sex Education Training

30 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (Society of Intelligent and Sustainable Sexual Healthy Chiang Mai University) หรือช้างยิ้้ม ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม “Sex Education Training” ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา ในด้านความหลากหลายทางเพศ สุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.