ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อกมล คูตระกูล

19 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อกมล คูตระกูล บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาอุดมประชาสรรค์ วัดสุพรรณรังษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566
แกลลอรี่