แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์และโรงเรียนรังษีวิทยา

22 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรในระดับปริญาตรี และเล่นเกมด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ในกิจกรรม “วันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ”ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เกม และแอนนิเมชัน ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง และได้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อแนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยฯ และแนวทางการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
แกลลอรี่