งานเสวนาเรื่อง “วิกฤติความขัดแย้งอเมริกา-อิหร่าน : อัสดงของมหาอำนาจและความท้าทายของไทย?”

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาเรื่อง “วิกฤติความขัดแย้งอเมริกา-อิหร่าน : อัสดงของมหาอำนาจและความท้าทายของไทย?” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.30 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่