ประกาศรับสมัครงานผู้สูงอายุ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ CSR เพื่อสังคม ประจำโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

9 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
(อัตราจ้างวันละ 325 บาท ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน)

  • ตำแหน่ง พนักงานทำสวน จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2565
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

 

แกลลอรี่