โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fighting back superbugs: from sample collection to MIC application in small animal practice

10 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนายสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการด้านบำบัดโรคสัตว์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางคลินิก มาร่วมสร้างความเข้าใจขั้นตอนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย การตรวจยืนยันชนิดเชื้อ การทดสอบหาค่า MIC การคำนวณ และแปลผล รวมถึงหลักการและการใช้งานเครื่อง VITEK 2 Automate ที่ถูกต้อง ในงาน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fighting back superbugs: from sample collection to MIC application in small animal practice" วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในรูปแบบ Hybrid โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา

รับจำนวนจำกัด... ผู้ร่วมงานจะได้รับคะแนน CE

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2565 ... ฟรี!!
คลิ๊ก  https://forms.gle/D2pUNLa1oSFKLqPw7

อ่านกำหนดการเพิ่มเติมที่ https://www.canva.com/.../oVO4XnAZE_EjjtDX4GMudQ/view...

แกลลอรี่