สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก National Cheng Kung University, Taiwan

7 สิงหาคม 2566

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

BMEi ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก National Cheng Kung University, Taiwan
--------------------------------------
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณาจารย์ ทีมนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Fong-Chin Su, President of NCKU Research Foundation, Prof. Wen-Tai Chiu, Professor & Chair/Dept. of Biomedical Engineering และ Ms. Kanjana Chaitika, Ph.D. Student & Research Assistant/Dept. of Biomedical Engineering จาก National Cheng Kung University ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
แกลลอรี่