CMUBS เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ จากสถาบันกวดวิชา Strong Academy

30 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมคณะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายอาชีพด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายแนะนำคณะ ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่