การประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์สำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2020 (รอบชิงชนะเลิศ)

26 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์สำหรับนักศึกษาไทย ประจำปี 2020 (รอบชิงชนะเลิศ) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์พร้อมกัน มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 138 คน 30 ทีม จาก14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย โดยมี นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองผลักดันแนวความคิด และถือเป็นการชี้นำนักศึกษายุคใหม่ให้ตระหนักรู้ภาระหน้าที่แห่งยุคสมัยใหม่ สามารถฝึกฝน ความรู้ ความสามารถ ภาษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสำรวจแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ตลอดจนผลักดันความร่วมมือในด้านสื่อและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน นำมาซึ่งผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชากรทั้งสองประเทศได้ ณ ห้องประชุม ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง 201 ชั้น 2 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่