จัดกิจกรรมพิเศษ "Let CAMT Cook" ให้นศ.เรียนรู้และชงชาแบบญี่ปุ่น

14 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษ “Let CAMT cook” ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมทักษะการทำงานร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้นักศึกษาเรียนรู้และชงชาแบบญี่ปุ่นโดยเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP ฟังการบรรยายประวัติความเป็นมา ความสำคัญของชาเขียวญี่ปุ่น หรือ มัทฉะ และเรียนรู้วิธีการชงชาอย่างถูกต้องตามแบบต้นตำรับ รวมไปถึงได้ทดลองดื่มเครื่องดื่มและขนมที่มีส่วนประกอบของมัทฉะ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร เพิ่มการเรียนรู้ทักษะในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ร้านมีใจให้มัทฉะ

แกลลอรี่