ให้การต้อนรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

22 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสันติ เจิมประสาทสิทธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้านกระจายสินค้าภาคเหนือตอนบน คุณสุกฤษฏิ์ เจติย์ภัทรนาท รองผู้จัดการแผนกสนับสนุนการสรรหา พร้อมด้วยคณะผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซี่งเป็นบริษัทของคนไทยและเป็นผู้นำธุรกิจด้านค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” โอกาสที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะผู้บริหาร พร้อมกันนี้ ผู้แทนบริษัทฯ โดยได้ร่วมหารือถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงาน และการจัดโครงการสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป
แกลลอรี่