วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากรัฐบาล People’s Government เทศมณฑล Zanhuang ณ นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ

25 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ ได้รับเชิญจากรัฐบาล People’s Government เทศมณฑล Zanhuang ณ นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการเดินทางเยือนดังกล่าว ได้เข้าพบผู้นำของรัฐบาลเทศมลฑล Zanhuang ประกอบด้วย Mr. Zhang Honggang, สมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสต์ เทศมณฑล Zanhuang และผู้อำนวยการฝ่ายองค์กร, Ms. Shang Ruiyang, เลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรคและผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศมณฑล Zanhuang, Ms. Wang Ruiling, รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ Zanhuang และผู้อำนวยการสำนักงานองค์การคณะกรรมการพรรคเทศมณฑล โดยได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางในประเด็น ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้นักเรียนจากเขต Zanhuang ณ นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ Zanhuang ในมณฑลเหอเป่ย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) และแนวทางการร่วมมือกันในด้านดังกล่าวกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่