คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดการอบรมหลักสูตร Spa manager (100 ชั่วโมง)

19 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) จำนวน 100 ชั่วโมง ประจำปี 2567 หลักสูตรได้การรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2567
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ/จากสถาบันที่เรียนหรือมีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้อง
.
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดไว้
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
.
วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ผู้ผ่านรับการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อบรมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)
.
รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น!! สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567 (หรือจนครบจำนวนที่ต้องการ) ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท (รวมค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรมและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานทั้งหมด)
.
สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://cmu.to/spamanager2024  หรือ  https://forms.gle/aGvwGthDo19rMLBy6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ)
ผ่าน Line ID: nursingspa2016 หรือโทรศัพท์ 092-5467309


แกลลอรี่