หลักสูตรนานาชาติปริญญาคู่ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

3 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

ปริญญาเอกแบบปริญญาคู่หลักสูตรนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th

แกลลอรี่