กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ "จับ-ต้น-ชน-ปลาย...สู่ Start Up มือทอง"

15 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ "จับ-ต้น-ชน-ปลาย...สู่ Start Up มือทอง" โดยได้รับเกียรติจาก คุณคมชาญ พุทธคำ (พี่ป่าน FST-53) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในหัวข้อ "Start Up มือใหม่...ต้องเริ่มต้นอย่างไร" และคุณพรธิดา ตั้งใจดี (พี่ผัก FST-52) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวจจี้ส์แดรี่ จำกัด มาให้ความรู้ในหัวข้อ "กว่าจะมาเป็น...Start Up มือทอง" ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่