Negative carbon parking "U-Parking" ลานจอดรถรักษ์โลกแห่งแรกของประเทศไทย ที่ UNISERV มช.

1 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Negative carbon parking "U-Parking"
ลานจอดรถรักษ์โลกแห่งแรกของประเทศไทย ที่ UNISERV มช.
.
ต้นแบบถนนที่มีผิวพรุนและซึมน้ำ จากขยะพลาสติกและด่านชีวมวลที่มีความเป็นลบทางคาร์บอน

บนพื้นฐานเทคนิคการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการเผาในพื้นที่เกษตร ลดขยะพลาสติก
.
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าทีมวิจัยในโครงการ Negative Carbon Parking & Road


แกลลอรี่