คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ : ผู้มีผลงานดีเด่น รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปีที่ ๓๓)

10 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณ
: ผู้มีผลงานดีเด่น รับรางวัลครูบาศรีวิชัย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปีที่ ๓๓)
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเซียงใหม่


: จัดโดย สำนักงานมูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่