วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Chiang Mai University International Day “Inter Cup 2023” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

27 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Chiang Mai University International Day “Inter Cup 2023” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Chiang Mai University International Day “Inter Cup2023” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดีในด้าน CMU Smart Health และเพื่อส่งเสริมความสันพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทั้งหมด 6 ทีมจากการร่วมมือของนักศึกษานานาชาติคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีและวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความมีน้ำใจของนักกีฬา กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. - 18.00 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม All Star Arena ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 72 คน
แกลลอรี่