วิศวฯ มช. ต้อนรับ SuperMap รายงานผลใช้ GIS ในการเรียนการสอน วิศวฯ โยธา พร้อมหาความร่วมมือเพิ่มในอนาคต

29 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 -13.00 ณ หอเกียรติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ พร้อมคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับผู้เเทนจากบริษัท ซุปเปอร์แมป ซอฟแวร์ จำกัด (SuperMap) ได้แก่ Mr. Bill Li (Business Development), Ms. Sukolratana Chuansomboonsiri (Business Development) และ Ms. Zhang Qin (Technical Support Engineer) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู รายงานผลการใช้งานซอฟต์แวร์ GIS ของบริษัทฯ ในการเรียนการสอน รวมถึงแผนความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท SuperMap เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม GIS และให้บริการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ สำนักงานใหญ่ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1997 ณ กรุงปักกิ่ง ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า 4,000 คน ทั้งยังเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ทางภูมิศาสตร์ติดอับดับหนึ่งของประเทศจีนในปี ค.ศ. 2009 ขณะนี้บริษัทเป็นอันดับแรกในผู้ผลิตแพลตฟอร์ม GIS ใหญ่ที่สุดในโลก โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธานำซอฟต์เเวร์ GIS เข้าใช้กับการเรียนการสอนแล้ว ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30851
แกลลอรี่